top of page

wie ben ik?

Master Klinische Psychologie

Interuniversitaire vervolgopleiding Klinische Neuropsychologie
Erkenningsnummer Psychologencommissie 712106880

Ik ben in 1998 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel als master in de klinische psychologie met een eindwerk en stage  binnen het domein van de neuropsychologie.  Nadien specialiseerde ik me verder door het volgen van de tweejarige interuniversitaire vervolgopleiding klinische neuropsychologie.

Ik ben sedert 1999 als neuropsycholoog aan de slag.  Tot 2015 in achtereenvolgens het UZ Gent, het GZA Sint-Jozef Mortsel en in het revalidatiecentrum van het UZ Antwerpen.  Van 2007 tot 2015 was ik daarnaast verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatie-wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.  Daar werkte ik    aan een onderzoeksproject rond adolescenten met leer- en ontwikkelingsstoornissen.  

Ik combineer mijn werk als neuropsycholoog al 20 jaar met een lesopdracht in het secundair onderwijs, mijn andere passie. 

bottom of page